Informacje

Kandydaci na studia doktoranckie 06.07.2017 21:38

Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej poszukuje wysoko zmotywowanych kandydatów zainteresowanych badaniami w obszarze biomateriałów polimerowych. Kandydaci z odpowiednim przygotowaniem w obszarze technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, nanotechnologii i inżynierii biomedycznej mogą aplikować na studia doktoranckie w zakresie technologii chemicznej prowadzone na Wydziale. List motywacyjny i życiorys należy przesłać bezpośrednio na adres Miroslawa.ElFray@zut.edu.pl. Wybrani kandydaci przejdą proces rekrutacyjny prowadzony w ramach Studiów Doktoranckich na Wydziale Technologii I Inżynierii Chemicznej. Kandydaci zakwalifikowani na Studia Doktoranckie mogą ubiegać się o 4-letnie stypendium.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 sierpnia 2017.