Aparatura

Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych dysponuje zaawansowanym zapleczem aparatury badawczej i technologicznej